POLGÁRI PERES ÉS NEM PERES ELJÁRÁSOK


Irodánk jogi képviseletet ellátását vállalja magyar és külföldi gazdasági társaságok és magánszemélyek polgári peres és peren kívüli eljárásai során. Tekintélyes tapasztalatunk lefedi a rendes bírósági és választott bírósági eljárásokban a különböző típusú peres és nem peres eljárások széles körét a tulajdonjogi, személyhez fűződő jogokat érintő, kötelmi jogviszonyokból eredő perekben éppúgy, mint közigazgatási perekben.