ALKOTMÁNYJOG, KÖZIGAZGATÁSI JOG

Irodánk vezetőjének alkotmányjogi és kodifikációs tapasztalatai (Magyar Országgyűlés
Alkotmány és Igazságügyi Bizottsága tag 1998-2002; Fővárosi Önkormányzat Jogi
Bizottságának elnöke 2005) alkotmányossági és közjogi kérdésekben ügyfeleink számára
kompetens szakmai megoldások ígéretét hordozza.
Kormányzati és közigazgatási szervek előtti eljárások keretében vállalunk jogi tanácsadást,
hatóságok és bíróságok előtti képviseletet, amely kiterjed adó-és illetékügyekre, építési, illetve
szabálysértési ügyekre egyaránt