Szakterületeink

 

KÖZBESZERZÉSEK JOGA

Irodánk minősített Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó.
Irodánk profiljába tartozik a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során az ajánlatkérői oldal
képviselete. Közbeszerzési tanácsadással szolgálunk az ajánlatkérő szervezetek számára az eljárások
előkészítésében és lebonyolításában, a felhívás előkészítésétől egészen az eredményhirdetésig.
Irodánk igény szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti felülvizsgálati eljárások során lát el jogi
képviseletet.

RENDSZERÁTVILÁGÍTÁS, RENDSZERSZERVEZÉS, RENDSZERÉPÍTÉS,
CÉGÁTVILÁGÍTÁS, JOGI RENDEZÉS

Vállaljuk közösségi szereplők és intézményeik, valamint gazdasági társaságaik, projektjeik teljes
körű átvilágítását, rendszerszabályozását, jogi rendezését

ALKOTMÁNYJOG, KÖZIGAZGATÁSI JOG

Irodánk vezetőjének alkotmányjogi és kodifikációs tapasztalatai (Magyar Országgyűlés
Alkotmány és Igazságügyi Bizottsága tag 1998-2002; Fővárosi Önkormányzat Jogi
Bizottságának elnöke 2005) alkotmányossági és közjogi kérdésekben ügyfeleink számára
kompetens szakmai megoldások ígéretét hordozza.
Kormányzati és közigazgatási szervek előtti eljárások keretében vállalunk jogi tanácsadást,
hatóságok és bíróságok előtti képviseletet, amely kiterjed adó-és illetékügyekre, építési, illetve
szabálysértési ügyekre egyaránt

ÖNKORMÁNYZATI JOG, JOGSZABÁLY ELŐKÉSZÍTÉS

Ügyvédi Irodánk jogszabály előkészítés keretében Önkormányzati rendelet tervezetek
véleményezését és jogi harmonizációját végzi. Megfelelő tapasztalattal nyújtunk jogi
tanácsadást az Önkormányzatok és intézményeiket érintő jogi kérdésekben, illetve az ehhez
kapcsolódó szerződések, iratok, megállapodások elkészítésében, valamint peres és peren kívüli
képviseletben.

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK JOGA ( Bt., Kft. ,Zrt. Nyrt. alapítása, cégmódosítás)

Irodánk mind a hazai, mind a nemzetközi gazdasági társaságok ügyviteléhez kapcsolódó jogi
képviseletre alkalmas, elektronikus cégeljárás keretében rövid határidővel vállalja gazdasági
társaságok alapítását, társasági szerződések módosítását, okiratok szerkesztését és
véleményezését, cégek átalakulásának, végelszámolásának lebonyolítását. Cégek, vállalatok
állandó képviseletének keretében irodánk rendelkezésre áll belső szervezeti és működési
szabályzatok elkészítésében, illetve üzletrész átruházással kapcsolatos jogi kérdésekben.

POLGÁRI PERES ÉS NEM PERESELJÁRÁSOK

Irodánk jogi képviseletet ellátását vállalja magyar és külföldi gazdasági társaságok és
magánszemélyek polgári peres és peren kívüli eljárásai során. Tekintélyes tapasztalatunk lefedi
a rendes bírósági és választott bírósági eljárásokban a különböző típusú peres és nem peres
eljárások széles körét a tulajdonjogi, személyhez fűződő jogokat érintő, kötelmi jogviszonyokból
eredő perekben éppúgy, mint közigazgatási perekben.

INGATLANJOG, INGATLAN ADÁSVÉTELI, INGATLANBÉRLET, INGATLANÜGYLETEK

Irodánk komplex módon lát el ingatlanokkal összefüggő, elsősorban közigazgatási jogi
ügyekben, építésügyi eljárásokban felmerülő jogi feladatokat, jelentős tapasztalatokkal bír az
ingatlanfejlesztések és ingatlan beruházások terén, így komplex módon nyújt közigazgatási
szervek előtti állandó és eseti képviseletet, okiratszerkesztést és jogi tanácsadást